Skip to content

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

V současnosti není vyhlášeno výběrové řízení.

Výběr mladých delegátů je veřejný a otevřený všem mladým lidem ve věku od 18 do 25 let. Vyhlášení je realizováno v jarních měsících. Delegáti jsou v současné době vybíráni v rámci dvoukolového výběrového řízení.

V prvním kole zasílají zájemci motivační dopis, životopis, esej na vybrané odborné téma spojené s OSN a návrh vlastní agendy, tedy tematické oblasti, jíž se chtějí (a jak) v průběhu svého mandátu věnovat. Komise složená z odborníků a mladých lidí v rámci ČRDM provede předvýběr nejzajímavějších kandidátů a o jejich zařazení do druhého kola následně rozhoduje společně se zástupci ministerstev zahraničí a školství. Takto vybraní uchazeči jsou pozváni do druhého kola, jež je založeno především na osobním setkání kandidáta se zástupci všech tří institucí a zapojují se do něj i současní či bývalí mladí delegáti.

Mezi hlavní kritéria úspěchu jistě patří povědomí o OSN a mezinárodním dění stejně jako o problémech mladých lidí. Důležitá je dobrá komunikační znalost anglického jazyka a schopnost porozumět psaným politickým textům. Posuzuje se ale i schopnosti kritického myšlení, zastupovat nejen sebe, ale i širší veřejné zájmy. Pro komisi je vždy důležitá dosavadní aktivita mladých kandidátů, jejich zkušenosti a přínos pro společnost.

Hodnotí se celá řada aspektů a nezapomíná se ani na schopnost spolupráce s druhým mladým delegátem. Finální dvojice je vždy vybírána tak, aby se oba její aktéři v něčem doplňovali, tedy aby se mladí delegáti lišili, a zároveň byli schopní prosazovat společné cíle.