Skip to content

DELEGÁTI A DELEGÁTKY

 

mandát 2020/2021/2022

 

Simona Petrů

Simona se v rámci svého mandátu zaměřuje na lidská práva, zejména přiblížení celé problematiky mladým lidem. Společně s tím jim také představuje možnosti, jak se mohou v oblasti lidských práv aktivně zapojit, a pomoci tak naplňování SDG č. 16.

 

Kristina Šůsová

Kristina se v rámci svého mandátu zaměřuje na kvalitu vzdělávání a přístup ke vzdělávání (SDG4). V České republice se tak v průběhu mandátu snaží především o zlepšení informovanosti o možnostech mimoškolního vzdělávání hlavně během střední školy.

 

Dokumenty

Projevy Simony Petrů a Kristiny Šůsové na Semináře o právech mladých lidí Rady OSN pro lidská práva

Brožura „Lidská práva & Ty“, která vznikla v rámci naplňování agendy Simony Petrů

Brožura „Co dělat po střední škole?“, která vznikla v rámci naplňování agendy Kristiny Šůsové

Projev Simony Petrů a Kristiny Šůsové v rámci 59. zasedání Komise OSN pro sociální rozvoj

Projev Simony Petrů a Kristiny Šůsové během neformální debaty Mladých delegátů do OSN v rámci 75. Valného shromáždění OSN

The Hague Youth Manifesto 2020 – dokument, na jehož tvorbě se podílela Simona Petrů a se kterým byl osloven předseda Mezinárodního soudního dvora, Abdulqawi Yusuf


 

mandát 2019/2020

 

Alžběta Filipková

„Rok v kůži mladého delegáta mne naučil postavit se za věci, kterým věřím. Hlavním ponaučením bylo nebát se autorit a komunikovat s nimi jako rovný s rovným – aby pak právě i ony začaly vnímat mládež jako rovnocenné partnery, kteří jim mohou pomoci s řešením komplexních problémů.“

Alžběta se v rámci mandátu zaměřovala na práci s informacemi (SDG 16), kde bylo její snahou šířit povědomí o potřebě kontroly přijímaných informací a jejich rozvážné zpracování, stejně jako jejich vhodné šíření dále.

 

Barbora Kvasničková

„Za rok mandátu jsem měla jedinečnou příležitost poznat mezinárodní i české diplomatické a politické prostředí a jakou roli v nich hrají mladí lidé. Sama jsem se přesvědčila, že obrovskou. A to míra zapojení mladých lidí teprve roste; jak v OSN, tak doma v Česku. Naučila jsem se novým dovednostem, zlepšila komunikační schopnosti a potkala tunu inspirativní lidí. S některými z nich můžu dodnes spolupracovat na projektech. Určitě bych tuto zkušenost neměnila a doporučila bych ji všem, kteří si nechtějí o mezinárodních vztazích jen číst.“

Barbora se zaměřovala na problematiku změny klimatu (SDG 13). V České republice se v průběhu mandátu podílela se na četných projektech s environmentální tématikou a usilovala o zapojení mladých lidí do řešení klimatických změn na národní úrovni.

 

Dokumenty

Projev Alžběty Filipkové a Barbory Kvasničkové na 74. Valném shromáždění OSN

 


 

mandát 2018/2019

 

Barbora Antonovičová

„Zažila jsem spoustu neuvěřitelných věcí, potkala mnoho inspirativních lidí a získala jsem jedinečný vhled do fungování OSN. Tam jsem byla svědkem toho, že jeden malý krok ke zlepšení, může začít změnu a mnoho malých kroků ji opravdu udělá.“

Barbora se v rámci mandátu věnovala tématu přístupnosti běžných volnočasových aktivit pro mladé lidi se zdravotním postižením.

 

Patrik Plavec

„Díky programu jsem mohl zblízka poznat prostředí mezinárodní diplomacie a vnést do něj názory české mládeže. Možnost besedovat se středoškoláky o OSN, cílech udržitelného rozvoje a mezinárodní politice výrazně posílila mé komunikační schopnosti.“

Patrik se během mandátu zaměřoval na téma participace mládeže v rozhodovacích procesech. Během Valného shromáždění spolupořádal akce na okraj týkající se budoucnosti pracovního trhu a zapojování africké mládeže do rozhodování na úrovni OSN.

 

Dokumenty

Projev Barbory Antonovičové a Patrika Plavce na 73. Valném shromáždění OSN

Výstup v rámci agendy Barbory Antonovičové – Začleňování mládeže se ZP do volnočasových aktivit

 


 

mandát 2017/2018

 

Petra Sykorová

„Mám pocit, že některá období v životě člověk pořádně pochopí teprve zpětně po tom, co skončí. Být mladou delegátkou je pro mě právě takovou zkušeností. Když si teď na toto bláznivé, náročné a vzrušující období vzpomenu, vidím, kolik znalostí mi přineslo, s kolika jedinečnými lidi jsem se díky němu seznámila i jaký osobní rozvoj mi přineslo. Byla to příležitost dělat něco smysluplného, jelikož jsem smysl viděla v zastupování zájmů mladých lidí na úrovni OSN i ve vedení besed na středních školách, ale i více si ujasnit to, co bych chtěla od života. Jsem přesvědčena o tom, že je to ideální příležitost pro všechny, které láká kombinace užitečné, prospěšné činnosti, která zároveň člověka obohatí vnitřně a lidsky.“

Petra se během mandátu věnovala tématu rovnosti žen a mužů. Konkrétně šlo o podtémata nízkého zastoupení žen v politice, rozdílech v odměňování nebo násilí na ženách. Druhotně se věnovala tématu práv dětí, například problematike zřízení dětské ombudsmanky.

 

David Ulvr

„Být mladým delegátem mi umožnilo rozšířit si svoje obzory a poznat fungování té největší mezinárodní instituce světa. Zároveň jsem se naučil a zlepšil mnohé soft skills a i díky tomu jsem našel nové zaměstnání a i v rámci studia mi to v mnohém pomohlo. Mezinárodní právo najednou bylo hned o něco jasnější a srozumitelnější, když jsem mohl vidět jednotlivé souvislosti.“

David se během svého mandátu zabýval ekonomickými tématy. Nejvíce času se věnoval problematice nezaměstnanosti mladých lidí a jejich uplatnění na pracovním trhu.

 

Dokumenty

Projev Petry Sýkorové a Davida Ulvra na 72. Valném shromáždění OSN

 


 

mandát 2016/2017

 

Petra Bezděková

 

 

Zuzana Vuová

 

Dokumenty

Projev Petry Bezděkové a Zuzany Vuové na 71. Valném shromáždění OSN

Proslov Zuzany Vuové na 55. zasedání Komise pro sociální rozvoj OSN